NUOSTATAI

Patvirtinta: MKL Mokyklų taryboje
2023 m. rugsėjo 20 d.

ir LKF Vykdomajame komitete

2023-2024 metų sezonas

LIETUVOS MOKSLEIVIŲ KREPŠINIO LYGOS ČEMPIONATŲ
NUOSTATAI

 

1 DALIS
VARŽYBŲ REGLAMENTAS

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Išsiaiškinti stipriausias Lietuvos krepšinio (sporto) mokyklų komandas bei perspektyviausius žaidėjus skirtingose amžiaus grupėse;
 2. Populiarinti krepšinį, kaip sporto šaką, skatinti moksleivius jį žaisti;
 3. Propaguoti krepšinio, kaip vienos populiariausių sporto šakų, patirtį ir pasiekimus;
 4. Siekti, kad žiniasklaidos priemonės skelbtų kuo daugiau informacijos, susijusios su Lietuvos moksleivių krepšinio lyga.

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

Viešoji įstaiga Lietuvos moksleivių krepšinio lyga (toliau – Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją banko sąskaitą ir veikiantis savanoriškos narystės pagrindu Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Įstaigos teisinė forma – Viešoji įstaiga.

Savo veikloje Įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės norminiais aktais, šiais ir Lietuvos krepšinio federacijos įstatais.

Čempionatus vykdo MKL kartu su paskirtais Teisėjų asociacijos (LKF TA) patvirtintais vyriausiais teisėjais regionuose.

Kontaktiniai duomenys:

– Vilniaus regiono ir Molėtų/Utenos/Ukmergės vyr. teisėjas: Darius Šomka, 8-678-17881, dsomka@gmail.com

– Kauno regiono vyr. teisėjas: Rimas Navickas, 8-698-14300, navickasrimas@gmail.com

– Klaipėdos regiono vyr. teisėjas: Rytis Baguževičius, 8-688-80999, r.baguzevicius@gmail.com

– Panevėžio regiono vyr. teisėjas: Raimondas Davainis, 8-698-14717, raimondas.davainis@gmail.com

– Šiaulių regiono vyr. teisėjas: Gediminas Cinkutis, 8-614-09022, gediminas7@gmail.com

– Marijampolės/Alytaus regiono vyr. teisėjas: Rytis Vitkus, 8-643-93266, rytis.vitkus@gmail.com

Čempionatų eigą prižiūri, čempionatų vykdymo tobulinimų pasiūlymus teikia Lietuvos moksleivių lygoje dalyvaujančių mokyklų Taryba (Mokyklų tarybos reglamentas – 4 priedas) ir Lietuvos moksleivių krepšinio lygos vadovybė – Prezidentas, Direktorius bei Varžybų direktorė.

Lietuvos moksleivių krepšinio lygos Nuostatus tvirtina LKF vykdomasis komitetas.

Čempionatams vykdyti skirtų lėšų panaudojimą kontroliuoja MKL valdyba.

Baudas skiria ir protestus sprendžia MKL drausmės komisija.

Apeliacijas svarsto Lygos Drausminė komisija, kurią sudaro MKL vadovas, Lygos Mokyklų tarybos (3 asm.) nariai bei Lietuvos krepšinio federacijos Teisėjų asociacijos (2 asm.) atstovai: Petras Aleksonis, Vytenis Tupčiauskas, Donatas Slanina, Jolanta Četkauskienė, Rimas Navickas, Rytis Baguževičius.

Už Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionatų vykdymą yra atsakingas lygos vadovas, kuris priima visus sprendimus, susijusius su Nuostatuose nenumatytais atvejais. Reikalui esant, kreipiamasi į Lygos mokyklų tarybą.

Organizatoriaus būstinė yra Lietuvoje, Kaune, Santakos g. 11.

Vykdantys asmenys:

MKL Prezidentas – Remigijus Lapinskas

MKL direktorius – Petras Aleksonis

MKL varžybų direktorė – Natalja Liovkina

III. DALYVIAI. VYKDYMO LAIKAS

2023/2024 m. sezone vykdomi šių amžiaus grupių Lietuvos krepšinio (sporto) mokyklų ir klubų krepšinio čempionatai:

 1. JAUNIMO U19 VAIKINŲ (gim. 2005 m.) KREPŠINIO ČEMPIONATAS;
 2. JAUNIŲ U18 VAIKINŲ (gim. 2006 m.) KREPŠINIO ČEMPIONATAS;
 3. JAUNIŲ U18 MERGINŲ (gim. 2006/2007 m.) KREPŠINIO ČEMPIONATAS;
 4. JAUNIŲ U17 VAIKINŲ (gim. 2007 m.) KREPŠINIO ČEMPIONATAS
 5. JAUNUČIŲ U16 VAIKINŲ (gim. 2008 m.) KREPŠINIO ČEMPIONATAS;
 6. JAUNUČIŲ U16 MERGINŲ (gim. 2008/2009 m.) KREPŠINIO ČEMPIONATAS;
 7. JAUNUČIŲ U15 VAIKINŲ (gim. 2009 m.) KREPŠINIO ČEMPIONATAS;
 8. U14 BERNIUKŲ (gim. 2010 m.) KREPŠINIO ČEMPIONATAS;
 9. U14 MERGAIČIŲ (gim.2010 m.) KREPŠINIO ČEMPIONATAS;
 10.  U13 BERNIUKŲ (gim. 2011 m.) KREPŠINIO ČEMPIONATAS;
 11. U13 MERGAIČIŲ ( gim.2011m.) KREPŠINIO ČEMPIONATAS;
 12. U12 VAIKŲ (gim. 2012 m.) KREPŠINIO ČEMPIONATAS PIRMASIS IŠŠŪKIS;
 13. U12 MERGAIČIŲ (gim. 2012 m.) KREPŠINIO ČEMPIONATAS PIRMASIS IŠŠŪKIS.

Komandas į čempionatus deleguoja krepšinio (sporto) mokyklos (centrai / klubai). Teisę deleguoti komandas į atitinkamo čempionato atitinkamą divizioną mokyklos (centrai / klubai) įgauna priklausomai nuo praėjusių metų čempionate krepšinio (sporto) mokyklos (centro / klubo) komandos užimtos vietos. Ši nuostata netaikoma U19 VAIKINŲ ir PIRMOJO IŠŠŪKIO čempionatuose.

Visi aukščiau išvardinti krepšinio čempionatai vykdomi spalio – birželio mėnesiais. PIRMOJO IŠŠŪKIO krepšinio čempionatai vykdomi lapkričio – gegužės mėnesiais.

IV. KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRAVIMAS

Lygos čempionatuose turi teisę dalyvauti krepšinio/sporto mokyklos / klubai / centrai, kurie yra patvirtinti Asociacijos Lietuvos krepšinio federacija nariai.

Įstaigos, norinčios dalyvauti Lygos čempionatuose, bet nesančios LKF nariais, turi sumokėti 530 (penkių šimtų trisdešimties eurų) Eur dydžio mokestį (500 Eur LKF stojamasis mokestis, 30 Eur – metinis LKF narystės mokestis). Tik gavęs patvirtinimą apie sumokėtą dalyvio mokestį Organizatorius įtraukia krepšinio / sporto mokyklos / klubo / centro komandą į 2023/2024 m. sezone organizuojamus čempionatus (mokestis turi būti sumokėtas pateikiant bendrąsias paraiškas – tiek A, tiek B, tiek C divizionuose).

Lygos čempionatuose dalyvausiančios mokyklos (centrai / klubai) iki Organizatoriaus nustatytų datų pristato Organizatoriaus nustatytos formos bendrąją krepšinio (sporto) mokyklos ar klubo paraišką (1 priedas) bei vardines komandų paraiškas (2 priedas) žaidėjų registravimui.

Komandos nustatytu laiku dalyvauti Lygos čempionatuose registruojamos nemokamai. Po šio termino, bet ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki čempionato pradžios, papildomai registruojant komandas Organizatoriams mokamas 120 Eur dydžio mokestis.

Bendrojoje paraiškoje turi būti įrašyta: krepšinio (sporto) mokyklos ar klubo pavadinimas bei komandų, atstovausiančių konkrečią mokyklą ar klubą, tikslus pavadinimas, kuris negali būti keičiamas sezono metu, trenerio bei jo asistento vardas, pavardė bei kontaktiniai telefonai, salės, kurioje bus žaidžiamos rungtynės, pavadinimas ir adresas.

Komandos pavadinimą sudaro ne daugiau 30 simbolių – mokyklos, centro ar klubo pavadinimas su rėmėjo ar partnerio pavadinimu. Jei konkrečiame čempionate dalyvauja daugiau nei viena mokyklos, centro ar klubo komanda, pavadinimuose komandas reikia sunumeruoti pagal jų reitingą. Komandos pavadinime gali būti nurodytas tik vienas rėmėjas/partneris. Komandos pavadinime privalo būti bent vienas žodis (ne rėmėjo pavadinimas), kuris atspindėtų krepšinio mokyklos identitetą, jos pavadinimą – pavyzdžiui V. Knašiaus KM, KM Perkūnas, Tornado KM, Sostinės KM ir kt.

Vardinėje paraiškoje privalomai turi būti įrašyta: vardas, pavardė, pilna gimimo data, ūgis. Paraišką pasirašo mokyklos direktorius ir komandos vyriausiasis treneris. Taip pat vardinėje paraiškoje turi būti nurodyti trenerių kontaktiniai telefonai ir elektroninių paštų adresai.

Iki Lygos sezono pradžios visos komandos turi sukelti į Organizatoriaus nurodytą interneto puslapį visų registruotų komandose žaidėjų nuotraukas. Nuotraukas, kartu su ūgiu, per FIBA Organizer tinklapį sukelia mokyklų (centrų / klubų) administracija per 3 savaites nuo vardinės paraiškos padavimo datos (dėl prisijungimo slaptažodžio reikia kreiptis į Organizatorių). Žaidėjų nuotraukos privalo atspindėti žaidėjo amžių ir negali būti senesnės daugiau nei du metai (lyginant su žaidėjo amžiumi).

Už netvarkingą / nepilną / pasenusios ar klaidingos komandų žaidėjų informacijos pateikimą krepšinio / sporto mokyklai / centrui ar klubui pareiškiamas įspėjimas, o neatnaujinus duomenų per 1 savaitę po įspėjimo – skiriama 50 Eur bauda, neatnaujinus duomenų per 2 savaites – 100 Eur bauda (ir taip toliau didėjančiai).

Visuose Organizatoriaus organizuojamuose čempionatuose vienoje komandoje galima registruoti – 20 žaidėjų.

Žaidėjai, registruoti žaisti vienoje amžiaus grupių, tuo pačiu metu gali žaisti kitos amžiaus grupės moksleivių čempionate, tačiau privalo atstovauti tai pačiai krepšinio (sporto) mokyklai ar klubui ir laikytis Lietuvos krepšinio federacijos metinės konferencijos 2013 m. balandžio 16 d. patvirtinto Nutarimo Nr. 2013/04-15 „Dėl rungtynių skaičiaus ribojimo moksleivių amžiaus krepšininkams“.

U12 vaikų PIRMOJO IŠŠŪKIO čempionate kiekvienoje komandoje gali būti registruoti daugiausiai 2 (du) dviem ir daugiau metų jaunesni krepšininkai. Mergaičių čempionate kiekvienoje komandoje gali būti registruotos daugiausiai 6 (šešios) dviem ir daugiau metų jaunesnės krepšininkės. 2023/2024 m. sezone ši nuostata taikoma žaidėjams, gimusiems 2014 m. ir jaunesniems.

U12 vaikų PIRMOJO IŠŠŪKIO čempionate gali būti registruojamos mergaitės, tačiau tik tų miestų komandose, kuriose nėra to amžiaus mergaičių krepšinio rengimo grupių.

Žaidėjas turi teisę pereiti iš vienos Lietuvos sporto (krepšinio) mokyklos (klubo) į kitą Lietuvos sporto (krepšinio) mokyklą (klubą), tik gavęs ankstesnės sporto (krepšinio) mokyklos (klubo) paleidžiamąjį raštą (pagal 2014 balandžio 30 d. LKF metinėje konferencijoje patvirtintas taisykles). Mokykla, išduodanti paleidžiamąjį raštą arba laikiną leidimą atstovauti kitai mokyklai tam tikrą laikotarpį, privalo tą pačią dieną išsiųsti rašto kopiją Organizatoriui (.pdf formatu arba skanuotą dokumentą el. paštu).

Visuose Lygos oficialaus sąrašo krepšinio čempionatuose krepšinio (sporto) mokyklos ir klubai gali vardinėje paraiškoje papildomai registruoti 4 (keturis) vaikinus (berniukus) arba 4 (keturias) merginas (mergaites) iki šių terminų:

– A diviziono čempionatuose – iki 2024 m. vasario 25 d. imtinai;

– B ir C divizionuose, JAUNIMO U19 VAIKINŲ bei PIRMOJO IŠŠŪKIO čempionatuose – iki 2 varžybų rato pradžios (7 priedas).

Papildomai iki nurodytų terminų visuose čempionatuose galima registruoti dar po 2 žaidėjus, sumokant už papildomą žaidėją 100 Eur registracijos mokestį.

Žaidėjas gali būti registruotas į tą pačią komandą tik vieną kartą einamojo sezono metu (įskaitant pirminį registravimą sezono pradžioje). Išimtis taikoma žaidėjams, registruotiems kitose lygose ir dėl rungtynių skaičiaus ribojimo laikinai išbrauktiems iš Lygos čempionato: tuo atveju, kuomet žaidėjas išregistruojamas iš komandos rungtyniaujančios Lygos čempionate dėl registravimo kitose krepšinio lygose, kurių statusą yra patvirtinusi LKF, nes negali rungtyniauti Lygos čempionate dėl rungtynių skaičiaus ribojimo, žaidėjas gali būti registruojamas Lygos čempionate toje pačioje komandoje du kartus per einamąjį krepšinio sezoną (įskaitant pirminį registravimą sezono pradžioje), tačiau antroji registracija turi būti įvykdyta ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 1 d. imtinai. Tokiais atvejais mokesčiai už žaidėjo registraciją nėra taikomi.

Papildoma žaidėjų registracija į komandas atliekama per 2 darbo dienas.

Kiekvienų rungtynių protokole leidžiama registruoti 14 žaidėjų.

Komandos prieš rungtynes privalo turėti atspausdintą Organizatoriaus sudarytą ir www.mkl.lt tinklalapyje patalpintą komandos žaidėjų sąrašą su nuotraukomis, leidžiantį dalyvauti konkrečiame čempionate. Šis sąrašas pateikiamas rungtynių vyr. teisėjui ar atsakingam asmeniui rungtynių sekretoriato sudėtyje 20 minučių prieš rungtynes. Sąrašas be nuotraukų nesuteikia leidimo dalyvauti čempionato rungtynėse.

Priešininkų komandai ar kitiems oficialiems atstovams pareikalavus žaidėjas privalo parodyti asmens dokumentą. Kilus pagrįstoms abejonėms dėl žaidėjo tapatybės, galutinį sprendimą dėl žaidėjo galimybės rungtyniauti rungtynėse priima rungtynių vyr. teisėjas. Rungtynių vyr. teisėjas vadovaujasi šiais dokumentais:

– žaidėjo asmens dokumentas su nuotrauka;

– žaidėjo nuotrauka oficialiame komandos sąraše svetainėje www.mkl.lt.

Jeigu įvertinus visus išvardintus dokumentus nepavyksta patvirtinti žaidėjo tapatybės rungtynių vyr. teisėjas nedelsiant turi susisiekti su čempionato organizatoriais, kurie priima galutinį sprendimą dėl žaidėjo galimybės dalyvauti konkrečiose rungtynėse.

Komandos žaidėjų ir personalo suoliuko zonoje gali būti tik oficialiai į komandos sąrašą įtraukti asmenys (žaidėjai, treneris, asistentai). Oficialus sąrašas skelbiamas www.mkl.lt.

DALYVIŲ PRIVATUMO POLITIKA IR TAISYKLĖS

 Asmeninių duomenų viešinimas

Žaidėjai, registruodamiesi MKL.lt interneto svetainėje, yra atsakingi už asmeninių duomenų (vardas, pavardė, gimimo data, ūgis ir svoris) bei vizualinės informacijos (asmeninė nuotrauka) tikslumą ir tikrovės atitinkamumą.

Jei žaidėją registruoja komandos vadovas ar treneris, jis yra atsakingas už anksčiau išvardintų žaidėjo asmeninių duomenų bei informacijos pateikimą ir jų tikslumą.

MKL negarantuoja dėl svetainėje pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo, tikrumo ar neatitikimų.

Lietuvos moksleivių krepšinio lyga pasilieka teisę viešinti svetainėje esančią žaidėjų informaciją. Viešinami duomenys yra skirti tik informaciniams tikslams. Šie duomenys lygos svetainėje gali būti prieinami neribotą laiką iki atskiro sprendimo.

Vaizdinės medžiagos viešinimas

Organizuodama viešus renginius, Lietuvos moksleivių krepšinio lyga pažymi, kad juose gali būti fiksuojama vaizdinė medžiaga:

 • fotografuojama;
 • filmuojama;
 • rodomos tiesioginės transliacijos MKL Interneto svetainėje ir/arba MKL Socialiniuose tinkluose.

Asmenys, aktyviai (žaidėjai, komandų treneriai, vadovai, aptarnaujantis personalas) ar pasyviai (žiūrovai, žaidėjus lydintys asmenys, tėvai, šeimos nariai) dalyvaujantys MKL organizuojamuose viešuose renginiuose, automatiškai sutinka su MKL vaizdinės medžiagos viešinimo taisyklėmis.

Vaizdo medžiaga (fotografijos, vaizdo įrašai, iš jų sumaketuoti kiti grafiniai ar video elementai) gali būti viešinama MKL Interneto svetainėje ir/arba MKL Socialinėse paskyrose neribotą laiką iki atskiro sprendimo.

MKL viešinama vaizdo medžiaga yra skirta tik informaciniams ir/arba reklaminiams tikslams, nesiekiant pažeisti dalyvių garbės ir orumo.

Socialiniai tinklai

MKL turi teisę informaciją viešinti savo socialiniuose tinkluose. Bet kokia MKL socialiniuose tinkluose viešinama informacinė arba vaizdinė medžiaga yra skirta tik informaciniams ir/arba reklaminiams tikslams.

Šiuo metu MKL priklauso šios socialinių tinklų paskyros:

 • Facebook;
 • Instagram;
 • Youtube;
 • TikTok.

Visą informaciją, kurią vartotojai pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojai.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

„Facebook“ privatumo pranešimas;
„Instagram“ privatumo pranešimas;
„Youtube“ privatumo pranešimas;
TikTok privatumo pranešimas.

Komentavimo taisyklės

MKL prižiūri vartotojų rašomus komentarus Interneto svetainėje ir Socialinių tinklų paskyrose bei pasilieka teisę redaguoti arba pašalinti netinkamus komentarus, kuriuose pažymima rasinė/religinė ar kitokia neapykanta, asmens orumo įžeidimas ar bet kokia kita informacija, prieštaraujanti Lietuvos Respublikos įstatymams bei teisės aktams.

Trečiosios šalies medžiaga ir svetainės
MKL interneto svetainėje arba socialiniuose tinkluose gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines arba socialinius tinklus. MKL lyga nėra atsakinga už tokių interneto svetainių ir socialinių tinklų turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

MKL informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. MKL neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

 

 2 DALIS
KITI  VARŽYBŲ  NUOSTATAI

 

V. ČEMPIONATŲ VYKDYMO SĄLYGOS

Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionatai vykdomi pagal oficialias FIBA krepšinio taisykles ir šiuos Nuostatus bei laikantis LKF etikos ir drausmės kodekso.

Vaikinų čempionatai U13, U14, U15, U16 ir U17 vykdomi trijų divizionų (A, B ir C) sistema.

Vaikinų U18 bei Merginų U14, U16 ir U18 čempionatai vykdomi dviejų divizionų Sistema (A ir B).

Vaikų – Berniukai ir Mergaitės U12, U13 ir Vaikinų U19 čempionatai vykdomi vieno diviziono sistema.

Vaikinų U13, U14, U15, U16, U17 bei U18 čempionatuose (A divizionuose) varžosi 12 komandų (priklausomai nuo praėjusių metų čempionatuose pasiektų rezultatų).

Merginų U14, U16 bei U18 čempionatuose (A divizionuose) varžosi 8 komandos (priklausomai nuo praėjusių metų čempionatuose pasiektų rezultatų).

Mergaičių U13 čempionatas vykdomas vieno diviziono sistema.

Vaikinų U13, U14, U15, U16 ir U17 čempionatuose (B divizionuose) varžosi 10 komandų (priklausomai nuo praėjusių metų čempionatuose pasiektų rezultatų).

Vaikinų ir merginų čempionatų A diviziono komandai atsisakius dalyvauti čempionate, ir patvirtinus atsisakymą raštu, į jos vietą siūloma dalyvauti kitoms komandoms pagal pasiektus rezultatus (užimtų vietų eiliškumą). Pirmiausia siūloma dalyvauti paskutinę vietą užėmusiai komandai (potencialiai iškrentančiai komandai), jai atsisakius žemesniame divizione esančioms komandoms pagal galutinę turnyrinę lentele. Tokia pati tvarka galioja ir U13, U14, U15, U16 ir U17 vaikinų B diviziono komandai atsisakius dalyvauti B divizione.

Visi čempionatai vykdomi pagal pateiktas čempionatų vykdymo sistemas ir numatytas etapų datas. Organizatorius pasilieka teisę koreguoti etapų datas bei keisti čempionatų vykdymo sistemas.

Berniukų Pirmojo iššūkio čempionate, TOP16 etape, pogrupiuose bus žaidžiama 4 skirtinguose miestuose ir/arba Sporto/Krepšinio mokyklose (Sporto/Krepšinio mokyklos teiks paraiškas, kaip ir Final4 etapams). Paraiškos organizuoti TOP16 grupės etapą bus priimamos per 3 darbo dienas po paskutinių Reguliaraus sezono rungtynių (10 Priedas).

Visose amžiaus grupėse vykdomos Finalo ketverto (FINAL 4) varžybos, kuriose komandos kovoja dėl I-IV vietų.

Čempionatuose komandos pogrupiuose žaidžia ratų sistema. Už laimėtas rungtynes skiriami 2 taškai, už pralaimėtas – 1 taškas, už neatvykimą – 0 taškų.

Jei 2 ar daugiau komandų turi vienodą bendrą taškų skaičių už pergalės ir pralaimėjimus visose grupės rungtynėse, tai rungtynių tarp šių 2-jų ar daugiau komandų rezultatas (-ai) lemia šių komandų klasifikaciją. Jei 2-jų ar daugiau komandų tarpusavio rungtynių pergalių ir pralaimėjimų skaičius vienodas, eilės tvarka naudojami tokie kriterijai:

– didesnis pelnytų – praleistų taškų skirtumas tarpusavio rungtynėse;

– didesnis pelnytų taškų skaičius tarpusavio rungtynėse;

– didesnis pelnytų – praleistų taškų skirtumas visose grupės rungtynėse;

– didesnis pelnytų taškų skaičius visose grupės rungtynėse.

Jei šių kriterijų nepakanka, komandų klasifikacija nustatoma burtais.

Kai atkrintamosiose varžybose poroje žaidžiamos dvejos rungtynės, poros nugalėtojas išaiškinamas susumavus abejų rungtynių rezultatus. Į kitą etapą patenka komanda, turinti poroje geresnį pelnytų – praleistų taškų skirtumą. Jei skirtumas po antrų rungtynių yra lygus nuliui, antrose rungtynėse žaidžiamas (-i) pratęsimas (-ai).

Vaikinų (berniukų) čempionatuose po A div. reguliaraus sezono:

– 9-ąją vietą užėmusi komanda baigia varžybas;

– 10-11 vietas užėmusios komandos dėl išlikimo A divizione dalyvauja peržaidime su 2-3 vietas B divizione užėmusiomis komandomis (išskyrus U18 čempionatą);

– 12 vietą užėmusi komandos baigia varžybas ir sekančiame sezone rungtyniaus B divizione (išskyrus U18 čempionatą).

Mergaičių U13 čempionatas vyksta dviejų ratų sistema. Komandų sąrašą skaidome į dvi grupes, geografiniu principu.
I etapas: Žaidžiame du ratus grupėse.
II etapas : Atkrintamosios: Žaidžia 4 pirmos komandos iš vienos grupės ir 4 stipriausiai sužaidusios iš kitos grupės iki trijų pergalių įprastu 8 komandų atkrintamųjų formatu. Šios 8 komandos sudarys 2024-2025 U14m čempionato A div.
III etapas: Finalo ketvertas.

Jei 2 ar daugiau komandų turi vienodą bendrą taškų skaičių už pergalės ir pralaimėjimus visose pogrupio rungtynėse, tai rungtynių tarp šių 2-jų ar daugiau komandų rezultatas (-ai) lemia šių komandų klasifikaciją. Jei 2-jų ar daugiau komandų tarpusavio rungtynių pergalių ir pralaimėjimų skaičius vienodas, eilės tvarka naudojami tokie kriterijai:

– didesnis pelnytų – praleistų taškų skirtumas tarpusavio rungtynėse;

– didesnis pelnytų taškų skaičius tarpusavio rungtynėse;

– didesnis pelnytų – praleistų taškų skirtumas visose diviziono rungtynėse;

– didesnis pelnytų taškų skaičius visose diviziono rungtynėse.

Merginų (mergaičių) U14 ir U16 čempionatuose po reguliaraus sezono vyksta peržaidimai tarp 7 – 8 vietas A divizione užėmusių komandų ir 1 – 2 vietas B divizione užėmusių komandų (Iššūkio etapai). Sekančiame etape komandos – nugalėtojos užima tokias pozicijas:

– jei laimi abi žemesnio diviziono komandos, tai 1-ąją vietą žemesniame divizione iškovojusi komanda užima 7 poziciją, o 2-ąją vietą žemesniame divizione iškovojusi komanda – 8 poziciją;

– jei laimi po vieną komandą iš žemesnio ir iš aukštesnio divizionų, tai žemesnio diviziono komanda užima nugalėtos komandos poziciją.

Visų čempionatų žaidimo laikas – 4 kėlinukai po 10 minučių, pratęsimai – po 5 minutes. Vaikų (U14, U13 ir U12) čempionatuose 1-ajame kėlinuke žaidžia vienas penketukas, 2-ajame kėlinuke – kitas penketukas (1 ir 2 kėliniuose turi žaisti skirtingi žaidėjai), 3-iajame ir 4-ajame kėliniuose leidžiama žaisti visiems protokole registruotiems žaidėjams.

Vaikų U14 ir U13 čempionatuose rungtynės pradedamos žaisti, kai komandų sudėtyse yra registruota ir rungtynėms ruošiasi ne mažiau 8 žaidėjų, U12 čempionatuose – ne mažiau 10 žaidėjų. Rungtynes turi pradėti pilnas penketukas. Tokiu atveju, kai komanda negali registruoti rungtynėms 10 žaidėjų (skirtingi penketai 1 ir 2 kėlinukuose) antrajame ketvirtyje varžovų komandos treneris nurodo, kurie žaidėjai, žaidę pirmajame ketvirtyje, gali rungtyniauti ir antrajame ketvirtyje. Taip pat varžovų komandos treneris turėtų nurodyti žaidėjus ir priverstinio keitimo (dėl traumos ar surinkus 5 pražangas) atveju.

Procedūra: Varžovų komandos treneris nedelsdamas, pasibaigus pirmajam ketvirčiui, rungtynių protokole varnele prie žaidėjo pavardės pažymi žaidėjus, kurie rungtyniavę pirmajame kėlinyje, gali rungtyniauti antrajame kėlinyje ir apskritimu pažymi žaidėją, kuris keistų žaidėją, gavusį traumą, surikusi 5 asmenines pražangas, nubaustą diskvalifikacine pražanga.

Visų Lygos krepšinio čempionatų varžybose žaidžiama oficialiais Lietuvos moksleivių krepšinio lygos kamuoliais. Lietuvos moksleivių krepšinio lygos oficialaus kamuolio statusas suteiktas MOLTEN krepšinio kamuoliui.

Lietuvos U13, U14 mergaičių krepšinio čempionate ir Vaikų U12 PIRMOJO IŠŠŪKIO čempionatuose rungtyniaujama su Nr. 5 dydžio kamuoliais.

Lietuvos U13 ir U14 berniukų krepšinio čempionate, U16 merginų bei U18 merginų krepšinio čempionatuose rungtyniaujama su Nr. 6 dydžio kamuoliais.

U15, U16, U17, U18 ir U19 vaikinų krepšinio čempionatuose rungtyniaujama su Nr. 7 dydžio kamuoliais.

A diviziono komandos Lygos čempionatuose privalo rungtyniauti su joms Organizatorių skirtomis aprangomis. Papildomi komandų rėmėjų logotipai, jiems numatytose vietose / pozicijose ant aprangų gali būti uždėti tik suderinus su Organizatoriumi.

Čempionatų rungtynės, kur paskirta rungtynių valanda (A divizionas, atkrintamosios varžybos), žaidžiamos nurodytu laiku.

Čempionatų A diviziono reguliariųjų sezonų rungtynių datos ir (ar) laiko pakeitimai tvarkaraščių projektuose vykdomi iki Organizatoriaus nurodytos datos, pateikus lygai prašymą elektroniniu paštu su komandos – varžovės sutikimu.

A diviziono komanda dėl objektyvių priežasčių norinti keisti reguliariojo sezono rungtynių datą ir (ar) laiką, privalo Organizatorių raštu (el. paštu) pateikti motyvuotą prašymą (9 priedas) su komandos – varžovės sutikimu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Iki numatytų rungtynių likus 13 – 5 kalendorinėms dienoms už kiekvieną pakeitimą mokama 10 Eur suma („Rungtynių perkėlimo mokestis“). Likus iki rungtynių mažiau nei 5 – 3 dienos – už pakeitimą mokama 30 Eur. Rungtynių datos ir (ar) laiko pakeitimas laikomas įvykusiu, kai suinteresuotos šiuo pakeitimu komandos gauna tai patvirtinantį Organizatoriaus pranešimą el. paštu. Likus mažiau nei 2 kalendorinėms dienoms iki numatytų rungtynių – pakeitimai nebedaromi. Rungtynių perkėlimai daromi tik varžybų rato laiko rėmuose.

Apie čempionatų atkrintamųjų varžybų (vaikinų C divizionuose nuo III etapo, merginų B divizionuose nuo II etapo) abipusiu sutarimu numatomą rungtynių laiką komandos ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki busimų rungtynių elektroniniu paštu informuoja Organizatorių ir regiono vyr. teisėją apie numatomų rungtynių datą, laiką ir tikslią vietą.

Planuojant rungtynes vykdyti darbo dienomis anksčiau nei 18:00 valandą, rungtynių šeimininkai rungtynių laiką privalo susiderinti su regiono vyr. teisėju.

Savavališkai sužaidus rungtynes ne pagal iš anksto numatytas datas ir valandas, rezultatai dalyvavusioms šiose rungtynėse komandoms anuliuojami, visiškai neskiriant įskaitinių taškų.

Pogrupių varžybose rungtynės, kur valanda nėra nurodyta, privalo būti sužaistos iki nurodytos datos čempionato tvarkaraštyje. Komandai neatvykus žaisti iki tvarkaraštyje nurodyto laiko, aikštelės šeimininkai išsiunčia užpildytą protokolą (su rezultatu 20:0) į Lietuvos moksleivių krepšinio lygą tai patvirtindama, nebent komandos sutaria nukelti rungtynes vėlesniam laikui. Laiku neatvykusiai komandai fiksuojamas pralaimėjimas 0:20. Neatvykusios komandos (sporto) mokykla / klubas parašo raštą Organizatoriui, paaiškinantį neatvykimo priežastis. Šiam atvejui pasikartojus, t. y. tai pačiai komandai laiku pakartotinai neatvykus žaisti čempionato rungtynių, neatvykusi komanda yra šalinama iš čempionato.

Dėl svarbių priežasčių vėluojant sužaisti rungtynes nurodytu laiku, būtina informuoti Organizatorių (telefonu arba el. paštu) apie vėlavimo priežastis ir numatomą vėlesnę rungtynių datą (suderintą su varžovais).

Norint nukelti rungtynių datą vėlesniam laikui dėl komandos daugumos žaidėjų ligų ir / ar traumų, būtina pateikti Organizatoriui prašymą (9 priedas) dėl rungtynių datos nukėlimo, o vėliau (bet ne ilgiau nei per 2 savaites) pateikti Organizatoriui medicininių pažymų kopijas iš www.esveikata.lt sistemos, patvirtinančias žaidėjų ligą ar traumą numatytai rungtynių dienai. Rungtynės nebus nukeliamos vėlesniam laikui, jei Jaunių ir Jaunučių čempionatų rungtynėse gali dalyvauti 8, o Vaikų čempionatų rungtynėse – 10 žaidėjų iš komandos vardinėje paraiškoje įrašytų žaidėjų. Nepateikus medicininių pažymų, krepšinio mokykla (centras / klubas), kuriai atstovauja prašymą pateikusi komanda, bus baudžiama 90 Eur bauda.

FIBA LIVE SCORE transliacijos privalomos:

 1. A diviziono visos čempionato rungtynės;
 2. B diviziono visos atkrintamosios rungtynės ir finaliniai ketvertai;
 3. C diviziono finaliniai ketvertai.

PAPILDOMUOSE ETAPUOSE DĖL 3 DIVIZIONŲ RUNGTYNIŲ TEISĖJUS SKIRIA LYGA, STATISTIKOS ,,GYVAI” TRANSLIUOTI NEREIKIA. Minėtose rungtynėse komandos – šeimininkės privalo užtikrinti kvalifikuoto sekretoriato darbą su statistikos apdorojimo programa FIBA LiveStats, stabilų kompiuterinės technikos veikimą bei interneto prieigą, kas užtikrintų rungtynių eigos transliaciją internete. Mokykloms suteikiami prisijungimo kodai, kurių pagalba rungtynių sekretoriatas aktyvuoja konkrečias rungtynes, apdoroja rungtynių statistiką, įkelia ją į sistemą bei „išjungia“ įvykusias rungtynes (tik sėkmingai sukėlus statistiką). Rungtynėms pasibaigus būtina išsiųsti *.FLS ir *.pdf failus elektroniniu paštu adresu info@mkl.lt .

Visų sužaistų rungtynių protokolus privaloma išsiųsti Organizatoriui el. paštu rungtynes@mkl.lt artimiausią darbo dieną iki 10.00 val.

Visose rungtynėse, kur nėra statistikos, per 2 valandas po rungtynių pabaigos privaloma išsiųsti Organizatoriui SMS pranešimą telefono numeriu: 8-635 71880 su galutiniu rungtynių rezultatu.

Rungtynių protokoluose ir SMS pranešimuose privalo būti aiškiai nurodytas krepšinio čempionato pavadinimas, rungtynių Nr. (poros Nr.), žaidusios komandos ir rungtynių rezultatas.

Vėluojant pranešti pogrupių rungtynių rezultatą (atsiųsti rungtynių protokolą) 2 dienas po nustatytos rungtynių datos, komandai šeimininkei įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20.

Komanda privalo turėti dvi skirtingos spalvos aprangas su numeriais, atitinkančiais FIBA reikalavimus. Salės šeimininkai, likus ne mažiau kaip 30 min. iki rungtynių pradžios, aprūpina rungtynių dalyvius Lygos oficialiais kamuoliais (4 vnt.) pramankštai.

Už žaidėjų sveikatą ir fizinę būklę atsako krepšinio mokyklų / centrų / klubų vadovai. Organizatoriai neatsako už žaidėjų sveikatos sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus MKL varžybų metu.

Komandų kelionės išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos (miestų ar rajonų savivaldybių sporto (švietimo) skyriai, krepšinio (sporto) mokyklos ir pan.). Priimanti komanda (mokykla) užtikrina dviejų aikštės teisėjų (išskyrus A divizionų reguliariojo sezono ir visų čempionatų atkrintamųjų bei Finalo ketverto varžybų rungtynėse – kur aikštės teisėjus skiria regionų vyr. teisėjai, o atsiskaitymą su jais atlieka Organizatorius) bei sekretoriato ir medicinos personalo paskyrimą rungtynėms bei atsikaitymą su jais.

Varžybos visuose čempionatuose turi būti vykdomos krepšinio aikštelėse, atitinkančiose FIBA keliamus krepšinio aikštelės matmenų reikalavimus.

Visos komandos, dalyvaujančios čempionatuose, žaidžia vadovaujantis FIBA tarptautinėmis krepšinio taisyklėmis su šiomis išlygomis:

Metant baudos metimus U14 mergaičių ir U13 berniukų bei U12 PIRMOJO IŠŠŪKIO čempionatuose, kamuoliui atitrūkus nuo rankų, baudos metimo liniją peržengti galima.

U14, U13 ir U12 čempionatuose draudžiama gintis zonine gynyba („aikšte“), bei naudoti zoninį presingą (paaiškinimas 3 priede);

U12 PIRMOJO IŠŠŪKIO čempionatuose rungtynių metu pasiekus 40 taškų skirtumą: švieslentėje rezultatas išjungiamas (nerodomas), rezultatas protokole toliau neskaičiuojamas – fiksuojamas kaip galutinis rezultatas, o rungtynės tęsiamos ir užbaigiamos pagal normalų rungtynių eigos laiką. Ši nuostata netaikoma nuo III Etapo (TOP 16) ir tolimesniuose šio čempionato etapuose.

Per U14, U13 ir U12 čempionatų rungtynes ant sekretoriato stalo turi būti atspausdintos FIBA krepšinio taisyklių išlygos Lygos čempionatuose (3 priedas).

VI. FINALO KETVERTO VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

Finalo ketverto vykdytojas renkamas iš finalo ketverto dalyvaujančių komandų mokyklų (sporto centrų), atsižvelgiant į sekančius kriterijus:

 • dvejų metų šios amžiaus grupės finalo ketverto istoriją, dvejus metus iš eilės negali būti ta pati komanda-šeimininkė;
 • prioritetas teikiamas komandai užėmusiai reguliariame sezone aukštesnę vietą;
 • atsisakius komandai atitinkančiai aukščiau minėtus kriterijus rengti finalo ketvertą, prioritetas pereina komandai užėmusiai aukštesnę vietą reguliariame sezone;
 • nepateikus paraiškų rengti finalo ketvertą nei vienai komandai-dalyvei, finalo ketvertą privalo surengti komanda-dalyvė, nerengusi šios amžiaus grupės finalų ketvertų dvejus metus ir užėmusi aukštesnę vietą reguliariame sezone.

Finalo ketverto organizatoriai pateikdami paraišką vykdyti FINAL 4 varžybas tuo pačiu sutinka, kad toje pačioje salėje tą patį savaitgalį gali būti vykdomi dviejų čempionatų Finalinių ketvertų turnyrai. Organizatoriaus parengtos paraiškos (6 priedas) apie ketinimą vykdyti

Paraiškos dėl A divizionų Finalinių ketvertų organizavimo priimamos PER 3 KALENDORINES DIENAS PO PASKUTINIŲ (TOS AMŽIAUS GRUPĖS) KETVIRTFINALIO RUNGTYNIŲ PABAIGOS. Paraiškose turi būti nurodyta, kurias paraiškoje nurodytas paslaugas užtikrina organizatorius. (6 Priedas)

B ir C diviziono čempionatuose dalyvaujančios krepšinio (sporto) mokyklos, centrai ir klubai, pageidaujantys organizuoti ir vykdyti konkretaus čempionato Finalo ketverto varžybas, per vieną darbo dieną imtinai nuo dalyvavimo Finalinio ketverto varžybose paaiškėjimo, turi pateikti Organizatoriui laisvos formos motyvuotą paraišką – prašymą (bet ne vėliau nei sekančią dieną po MKL kalendoriuje numatytos 3-iųjų rungtynių dienos ir likus ne mažiau kaip 5 dienom iki F4).

B ir C diviziono Finalinio ketverto šeimininkai atrenkami pagal šiuos kriterijus:

Pirmenybė teikiama:

– į FINAL 4 varžybas patekusioms 2 ar daugiau tos pačios krepšinio (sporto) mokyklos / centro ar klubo komandoms ir ankstesnius du metus nevykdžiusioms šio amžiaus grupės finalų;

– rajoninio miesto komandai, patekusiai į FINAL 4 varžybas ir ankstesnius du metus nevykdžiusiai šios amžiaus grupės finalų;

– krepšinio mokykla ar klubas per vieną sezoną negali organizuoti daugiau nei 3 B diviziono FINAL 4 etapus.

B ir C diviziono Finalo ketverto varžybų organizavimo reikalavimai. Šeimininkai privalo:

– užtikrinti visų finalinio ketverto rungtynių filmavimą bei transliavimą į MKL platformas – youtube, Facebook bei kt.

– užtikrinti kvalifikuoto sekretoriato darbą: sekretorius, laikininkas, 24 sekundžių laikininkas, statistikos operatoriai – iš viso ne mažiau 4 asmenų;

– užtikrinti kvalifikuoto sekretoriato darbą su statistikos apdorojimo programa FIBA LiveStats bei galimybę transliuoti rungtynių eigą internete „gyvai“;

– užtikrinti kvalifikuoto medicinos personalo bei techninio personalo darbą rungtynių metu;

– įsteigti asmeninius prizus Finalo ketverto geriausiems žaidėjams komandose arba simboliniam Finalo ketverto penketui;

– įsteigti asmeninius prizus Finalinio ketverto dalyvių komandų treneriams;

– tarpininkauti ir užtikrinti atvykstančioms komandoms gyvenamąją vietą varžybų metu už prieinamą kainą. Apgyvendinimo išlaidas apmoka komandas komandiruojančios organizacijos (krepšinio / sporto mokyklos / centrai / klubai);

– užtikrinti Lygos vykdomų krepšinio čempionatų varžybų propagavimą ir anonsavimą, panaudojant savo ir Organizatoriaus pateiktas vėliavas, afišas, plakatus, reklaminius stendus bei kitą vaizdinę medžiagą;

– sutikti atvykusią komandą ir teisėjus;

– rungtynėms paruošti sporto sales, persirengimo kambarius, dušus;

– aprūpinti rungtynių dalyvius geriamu vandeniu (komandai min. 6 litrai vandens vienerioms rungtynes);

– paskirti konkretų asmenį, kuris užtikrintų viešąją tvarką sporto salėje, kontroliuotų žiūrovų elgesį varžybų vykdymo metu (prieš rungtynes, rungtynių metu ir rungtynėms pasibaigus);

– užtikrinti visų varžybų dalyvių saugumą bei jų asmeninių daiktų apsaugą rūbinėse;

– Finalo ketverto varžybose turi vykti rungtynių dalyvių (žaidėjų, trenerių, teisėjų) garsinis pristatymas likus 6 min. iki rungtynių pradžios;

– užtikrinti pramoginį renginio apipavidalinimą: šokėjų pasirodymai (minutinių pertraukėlių ir pertraukų tarp kėlinių metu), himno atlikimas prieš Finalo rungtynes; užtikrinti rungtynių ir apdovanojimo momentų, prizininkų nuotraukų pateikimą Organizatoriui.

VII. KOMANDŲ PRIĖMIMO TVARKA

Priimanti komanda privalo:

– užtikrinti Lygos vykdomų krepšinio čempionatų varžybų propagavimą ir anonsavimą, panaudojant savo ir Organizatoriaus pateiktas vėliavas, afišas, plakatus, reklaminius stendus bei kitą vaizdinę medžiagą;

– užtikrinti kvalifikuoto sekretoriato darbą rungtynių metu;

– užtikrinti kvalifikuoto techninio personalo darbą rungtynių metu;

– užtikrinti kvalifikuoto medicinos personalo arba atsakingo asmens (turinčio pirmosios pagalbos pažymėjimą ir būtinas priemones) darbą rungtynių metu. Atsakingu asmeniu negali būti rungtyniaujančios komandos treneris. Nesant medicinos personalo ar atsakingo asmens, atvykusi komanda turi teisę atsisakyti žaisti rungtynes. Tokiu atveju sekretoriatas užpildo protokolą įrašydamas techninį pralaimėjimą priimančiai komandai 0:20 ir nurodo priežastį (pvz. „Nebuvo mediko“);

– sutikti atvykusią komandą ir teisėjus;

– rungtynėms paruošti sporto sales, persirengimo kambarius, dušus;

– sudaryti sąlygas Lygos rėmėjams reklamuotis bei vykdyti reklaminę – prekybinę veiklą varžybų vykdymo vietoje;

– užtikrinti viešąją tvarką aikštelėje, tinkamą ir atsakingą žiūrovų elgesį varžybų vykdymo metu bei joms pasibaigus;

– užtikrinti, kad varžybų metu žiūrovai nenaudotų jokių garso skleidimo priemonių. MKL krepšinio čempionatuose uždrausta naudoti garsines priemones (įvairias dūdas, būgnus bei kt. garso skleidimo priemones). Procedūra: Rungtynių metu užfiksavus, kad naudojamos garso skleidimo priemonės, rungtynių vyr. teisėjas stabdo rungtynes ir pareikalauja komandų trenerių kreiptis į savo sirgalius, kad šie nebenaudotų draudžiamų garsinių priemonių. Rungtynės neatnaujinamos tol, kol nepašalinamos draudžiamos garsinės priemonės.

– užtikrinti visų varžybų dalyvių saugumą bei jų asmeninių daiktų apsaugą rūbinėse.

VIII. LYGOS ČEMPIONATŲ TEISĖJAI IR JŲ SKYRIMAS

Visuose Lygos vykdomuose čempionatuose gali teisėjauti tik teisėjai, turintys Lygos teisėjų licencijas arba Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos patvirtintas krepšinio teisėjų licencijas.

Visų čempionatų A ir B (B div. – U13, U14, U15,U16 ir U17) divizionų reguliariųjų sezonų rungtynėms bei visų divizionų atkrintamosioms ir finalinėms rungtynėms aikštės teisėjus skiria regionų vyr. teisėjai.

Visų čempionatų atkrintamosiose varžybose (U12 čempionate nuo II etapo) priimanti komanda ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki busimų rungtynių elektroniniu paštu informuoja regiono vyr. teisėją ir Organizatorius apie numatomų rungtynių datą, laiką ir tikslią vietą.

Planuojant rungtynes vykdyti darbo dienomis anksčiau nei 18.00 valandą, rungtynių šeimininkai jų laiką privalo prieš tai susiderinti su regiono vyr. teisėju.

Visų čempionatų B (B div. Vaikinų U17 ir U18 bei Merginų U14, U16 ir U18) ir C divizionų pogrupių rungtynėse bei U19 vaikinų ir PIRMOJO IŠŠŪKIO pogrupių rungtynėse komanda šeimininkė privalo pasirūpinti dviem licencijuotais aikštės teisėjais.*

Priimanti komanda laiku neinformavusi regiono vyr. teisėjo apie būsimas rungtynes baudžiama 60 Eur bauda.

Pogrupių rungtynėse komanda šeimininkė, nepasirūpinusi dviem licencijuotais rungtynių teisėjais baudžiama 50 Eur bauda, jai įskaitomas techninis pralaimėjimas rezultatu 0:20 ir ji turi apmokėti atvykusios komandos kelionės išlaidas, pagal pateiktą sąskaitą. Išskirtiniais atvejais, komandų sutarimu, rungtynes galima pradėti esant vienam aikštės teisėjui.

*Licencijuotų teisėjų sąrašus Organizatoriui pateikia LKF Teisėjų asociacija ir Lygos regionų vyr. teisėjai prieš sezono pradžią.

IX. PROTESTAS. JO PADAVIMO IR SVARSTYMO TVARKA

Jeigu komanda mano, kad rungtynių metu jos interesus pažeidė teisėjo (vyr. teisėjo ar teisėjo) sprendimas arba koks kitas įvykis žaidimo metu ji turi elgtis taip:

– komandos kapitonas tik pasibaigus rungtynėms turi pranešti vyresniajam teisėjui, kad komanda protestuoja rungtynių rezultatą. Kapitonas turi pasirašyti protokolo langelyje vadinamame „Kapitono parašas protesto atveju“.

Kad šis kapitono pareiškimas taptų galiojantis, būtina, jog oficialus komandos atstovas patvirtintų šį protestą raštu per 30 minučių nuo rungtynių pabaigos. Detalus protesto motyvas nėra būtinas. Pakanka parašyti: „X komanda protestuoja rungtynių tarp X ir Y komandų rezultatą“. Protestas iš karto išsiunčiamas el. paštu į Organizatoriaus būstinę.

Išsamus protesto tekstas ir visų rungtynių vientisas vaizdo įrašas (vaizdas + garsas) su garantiniu 150 Eur įnašu įteikiamas Organizatoriaus paskirtam asmeniui Organizatoriaus būstinėje artimiausią darbo dieną iki 12.00 val. Atskirai taip pat gali būti pateikti ir konkretūs vaizdai (iškarpos) bei jų aprašymas. Jei protestas patenkinamas, garantinė įmoka grąžinama.

Sprendimą dėl protesto priima Organizatoriaus paskirtas asmuo.

Jei protestuojanti komanda arba jos varžovas nesutinka su Organizatoriaus paskirto asmens sprendimu, jie gali rašyti apeliaciją, kurią nagrinėja Lygos Drausminė komisija. Kad tai taptų teisėtu aktu, apeliacija turi būti pateikta 24 valandų bėgyje. Nepateikus piniginio užstato, joks protestas nepriimamas ir nesvarstomas.

Lygos Drausminė komisija komisijos sprendimas turi būti paskelbtas ne vėliau kaip per 7 darbo dienų. Jis gali būti apskųstas per 7 darbo dienas LKF Etikos, drausmės ir apeliacinei komisijai LKF etikos ir drausmės kodekse numatytais terminais ir tvarka. LKF etikos, drausmės ir apeliacinės komisija skundus/protestus nagrinėja paskutiniąja instancija ir jos priimti sprendimai yra galutiniai ir nebeskundžiami.

X. APDOVANOJIMAI

Komanda, A diviziono Finalinio ketverto varžybose iškovojusi pirmąją vietą, skelbiama Lietuvos čempionu. I-ąją, 2-ąją, 3-iąją (PIRMOJO IŠŠŪKIO čempionatuose ir 4-ąją) vietas užėmusias komandas, iš karto po Finalo ketverto varžybų, Organizatorius kartu su rėmėjais, apdovanoja taurėmis, medaliais bei asmeniniais prizais.

Apdovanojimo ceremonijoje rikiuojasi ir apdovanojami 16 komandos narių (tame tarpe komandos treneris ir jo asistentas).

Po Finalinio ketverto varžybų paskelbiamas ir apdovanojamas kiekvieno čempionato simbolinis žaidėjų penketukas.

Sezono geriausi žaidėjai ir žaidėjo bei krepšinio mokyklos / centrai / klubai apdovanojami Lygos sezono uždarymo šventėje.

XI. REKLAMA

Organizatoriaus pateikti reklaminiai skydai išdėstomi pagal Organizatoriaus patvirtintą schemą. Vieno reklaminio skydo matmenys: aukštis 0,80 m, plotis 2,00 m.

Pagrindinių rėmėjų ir Organizatoriaus reklaminiai skydai statomi ties aikštės viduriu, prie sekretoriato stalelio.

XII. BAUDOS. JŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

Organizatoriaus paskirtas asmuo sprendžia čempionatuose dalyvaujančių mokyklų, žaidėjų bei kitų su varžybomis susijusių asmenų elgesio ir drausmės klausimus.

Organizatoriaus paskirtas asmuo turi teisę įspėti ir bausti (pinigine bauda ir / ar diskvalifikacija) mokyklas, žaidėjus, trenerius ir kitus su varžybose dalyvaujančiomis komandomis susijusius asmenis, kurie pažeidė šiuos Nuostatus arba diskredituoja ir žemina Lygos garbę.

Bauda, kaip sankcija už pažeidimus, kuriuos atliko asmuo, kuriam dar nėra 18 metų, skiriama krepšinio (sporto) mokyklai, centrui ar klubui. Tokiu atveju, tvarką, kuria remiantis krepšinio (sporto) mokykla, centras ar klubas išieško patirtą žalą iš asmens, padariusio pažeidimą, nustato (sporto) mokyklos, centro ar klubo vidaus dokumentai.

Ypač sudėtingus atvejus nagrinėja ir sprendimus dėl nuobaudų Lygos mokyklų taryba.

Mokyklos, centrai ar klubai gali būti raštiškai įspėti, apie tam tikrų šių Nuostatų punktų nesilaikymą, įsipareigojimą jų laikytis, įspėjant apie galimą griežtesnių sankcijų taikymą, tuo atveju, jei vėl būtų padarytas pažeidimas.

Mokyklos, žaidėjai, treneriai ir kiti su komandomis susiję asmenys (esantys prie komandos suolelio) gali būti nubausti, jei Lygos patvirtintas regiono vyr. teisėjas, vienas ar abu aikštės teisėjai bei komandų treneriai ar mokyklų (centrų / klubų) vadovai 24 valandų laikotarpyje Organizatoriaus paskirtam asmeniui praneša apie minėtų asmenų Lygos Nuostatų pažeidimus.

Numatomos nuobaudos ir baudų dydžiai:

12.1. Mokyklos (centro / klubo) atsisakymas dalyvauti čempionate:

12.1.1. Mokykla (centras / klubas), Organizatoriui pateikęs bendrąją ją atstovaujančių komandų paraišką pagal atskirus krepšinio čempionatus, o vėliau (iki konkretaus čempionato pradžios) atsisakęs su rašte minima komanda dalyvauti pasirinktame čempionate, yra baudžiama 150 Eur bauda.

12.1.2. Už komandos atsisakymą tęsti dalyvavimą Lygos čempionate, mokykla (centras / klubas), kurią atstovauja komanda, yra baudžiama 150 Eur bauda, komanda diskvalifikuojama iš einamojo čempionato einamajame ir sekančiame sezone.

12.1.3. Mokykla (centras / klubas) pateikusi prašymą nukelti vėlesniam laikui rungtynių datą dėl komandos daugumos žaidėjų ligų ir/ar traumų, o vėliau nepristačiusi medicininių pažymų (patvirtinančių žaidėjų ligą ar traumą numatytą rungtynių dieną) baudžiama 100 Eur bauda.

12.2. Komandos nustatytu laiku dalyvauti Lygos čempionatuose registruojamos nemokamai. Po šio termino, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki čempionato pradžios, papildomai registruojant komandas Organizatoriams mokamas 120 Eur dydžio mokestis.

12.3.2. Mokykla (centras / klubas) rungtynėms registravusi žaidėją, kuris nėra įtrauktas į vardinę paraišką ir Organizatoriaus patvirtintą žaidėjų sąrašą, baudžiama 145 Eur bauda. Tų rungtynių rezultatas anuliuojamas, pergalę rezultatu 20:0 skiriant varžovų komandai.

12.4. Išaiškėjus atvejui, kad registruoti naują žaidėją į LKF sistemą Organizatoriui buvo pateikta dokumento kopija neatitinkanti dokumento originalo, krepšinio (sporto) mokykla, sporto centras ar klubas baudžiamas iki 1000 Eur bauda.

12.5. Priimanti komanda laiku neinformavusi regiono vyr. teisėjo apie būsimas rungtynes baudžiama 60 Eur bauda.

12.6. Pogrupių rungtynėse komanda šeimininkė, nepasirūpinusi dviem licencijuotais rungtynių teisėjais baudžiama 50 Eur bauda, jai įskaitomas techninis pralaimėjimas rezultatu 0:20 ir ji apmoka atvykusios komandos kelionės išlaidas. Išskirtiniais atvejais, komandų sutarimu, rungtynes galima pradėti esant vienam aikštės teisėjui.

12.7. Jei oficialiose Lygos čempionatų rungtynėse žaidžiama ne oficialiu Lygos kamuoliu, mokykla (centras / klubas) – rungtynių šeimininkė – baudžiama 60 Eur bauda.

12.8. Jei oficialiose Lygos čempionatų rungtynėse komanda žaidžia ne su Organizatoriaus suteikta reprezentacine apranga, mokykla (centras / klubas), kurią atstovauja komanda, baudžiama 60 Eur bauda.

12.9. Už komandų priėmimo bei Finalo ketverto varžybų organizavimo tvarkos pažeidimus, mokykla (centras/klubas), priimanti atvykstančią komandą ar vykdanti Finalo ketverto varžybas, baudžiama 60 Eur bauda.

12.10. Baudų dydžiai už drausmės pažeidimus rungtynių metu:

12.10.1 Komandos treneris nubaustas technine pražanga už jo paties nesportinį elgesį (rungtynėse, kurioms teisėjai skiriami regiono vyr. teisėjo) baudžiamas 15 Eur bauda.

Komandos treneris nubaustas diskvalifikacine pražanga (ne už 2 technines pražangas) visose Lygos rungtynėse baudžiamas 60 Eur bauda ir gali būti registruojamas kitose komandos rungtynėse čempionate. Komandos treneriui rungtynių metu gavus diskvalifikacinę pražangą, treneris neturi teisės likti komandos suolo zonoje, tačiau jis gali likti salėje (jei yra – balkone arba tribūnose ir pan.).

12.10.2. Komandos žaidėjas nubaustas diskvalifikacine pražanga (ne už 2 nesportines ar 2 technines pražangas) baudžiamas 30 Eur bauda ir negali būti registruojamas kitose komandos rungtynėse čempionate. Nesumokėjus paskirtos baudos per 10 dienų, žaidėjas, nubaustas diskvalifikacine pražanga, suspenduojamas ir negali dalyvauti visose Lygos varžybose, kol bauda nebus sumokėta.

12.10.3. Žaidėjo ar trenerio diskvalifikavimas už komandos suolo palikimą peštynių arba situacijos, galinčios virsti peštynėmis metu. Kiekvienas prasižengęs komandos narys, t. y. palikęs komandos suolo zoną, baudžiamas 30 Eur bauda. Žaidėjai ir treneriai rungtynėse diskvalifikuoti pagal šį straipsnį gali rungtyniauti kitose komandos rungtynėse čempionate.

12.10.4. Sąmoningas krepšinio įrenginių, reklamos stendų, kito inventoriaus sugadinimas ar suniokojimas. Bauda – žalą padaręs asmuo turi atlyginti nuostolius pagal mokyklos (centro / klubo) ar Organizatoriaus pateiktą sąskaitą už sugadintus krepšinio įrenginius, reklamos stendus, kitą inventorių.

12.10.5. Už grasinimus, įžeidinėjimus, žeminantį elgesį teisėjų, sekretoriato teisėjų, Organizatorių atžvilgiu prieš rungtynes, jų metu ar po rungtynių skiriama bauda – nuo 145 iki 600 Eur ir / ar diskvalifikacija nuo 1 iki 5 rungtynių.

12.10.6. Už grasinimus, įžeidinėjimus varžovų komandos trenerių, žaidėjų ir atstovų atžvilgiu prieš rungtynes, jų metu ar po rungtynių skiriama bauda nuo 30 iki 60 Eur ir / ar diskvalifikacija 1 rungtynėms.

12.10.7. Už grasinimus, įžeidinėjimus, provokuojantį ir/ar nepadorų elgesį žiūrovų atžvilgiu skiriama bauda nuo 15 iki 30 Eur ir / ar diskvalifikacija 1 rungtynėms.

12.10.8. Už panaudotą smurtą ir / ar veiksmus, keliančius grėsmę teisėjų, sekretoriato teisėjų, Organizatorių sveikatai skiriama bauda nuo 290 iki 1450 Eur ir diskvalifikacija nuo 3 iki 5 rungtynių.

12.10.9. Už panaudotą smurtą ir / ar veiksmus, keliančius grėsmę žaidėjų, trenerių ar komandos atstovų sveikatai skiriama bauda nuo 290 iki 870 Eur ir diskvalifikacija 3 rungtynėms.

12.10.10. Už panaudotą smurtą ir / ar veiksmus, keliančius grėsmę žiūrovų sveikatai skiriama bauda nuo 290 iki 870 Eur ir diskvalifikacija 3 rungtynėms.

12.10.11. Už teisėjų ir / ar oficialių Organizatorių teisėtų reikalavimų nevykdymą skiriama bauda nuo 145 iki 290 Eur ir / ar diskvalifikacija 1 rungtynėms.

12.10.12. Komanda neatvyksta į rungtynes. Bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu dvidešimt – nulis (20:0). Nuostatus pažeidusi komanda baudžiama 100 Eur bauda bei privalo atlyginti Organizatoriaus ir varžovų patirtus nuostolius.

Pažeidimui pasikartojus – skiriama 145 Eur bauda ir Drausminiams organams nusprendus komanda gali būti diskvalifikuota iki čempionato pabaigos, o mokykla (centras / klubas) praranda teisę organizuoti bet kurio čempionato Finalo ketverto varžybas.

12.10.13. Komanda rungtynių metu palieka aikštę, ignoruoja vyresniojo teisėjo raginimą žaisti, savo elgesiu trukdo tęsti rungtynes. Bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0. Komanda, rungtynių metu palikusi aikštę, baudžiama bauda iki 300 Eur bei privalo atlyginti Organizatoriaus ir varžovų patirtus nuostolius. Jei ta pati komanda pakartoja pažeidimą, varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0, komanda, pakartotinai atlikusi šį pažeidimą, baudžiama bauda iki 450 Eur ir Drausminiams organams nusprendus, komanda gali būti diskvalifikuota iki čempionato pabaigos.

12.10.13.1 Jei treneris arba žaidėjas nubaustas diskvalifikacine pražanga nesilaiko prievolės palikti aikštelę, baudžiamas 200 Eur pinigine bauda ir yra nutraukiamos rungtynės, užskaitant pergalę priešininkų komandai 20:0.

12.10.14. Neteisingas rungtynių arba statistikos protokolo užpildymas, nepilnai arba nesilaikant instrukcijų įkelta statistika į Lygos interneto svetainę, techniniai trūkumai prie sekretoriato stalo ar rungtynes aptarnaujančioje techninėje įrangoje. Mokykla (centras / klubas) baudžiama 30 Eur bauda. Pažeidimui pasikartojus, bauda dvigubinama ir keliamas klausimas dėl komandos diskvalifikavimo iš varžybų dėl čempionato vykdymo sąlygų nesilaikymo.

12.10.15. Nepristačiusi rungtynių protokolo mokykla (centras / klubas) baudžiama 20 Eur bauda.

12.11. Baudų dydžiai mokykloms (centrams / klubams) dėl netinkamo žiūrovo elgesio ir netinkamo saugumo užtikrinimo. Atsakomybė už incidentus, susijusius su žiūrovų elgesiu, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimą ar jų nepanaudojimą tenka rungtynių šeimininkui, kuriam taikomos drausminės sankcijos:

12.11.1. Jei į aikštę mėtomi įvairūs daiktai, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo rungtynių dalyviams, skiriama 30 Eur bauda.

12.11.2. Jei į aikštę mėtomi įvairūs kieti daiktai, galintys fiziškai sužaloti ir trukdyti rungtynių dalyviams, skiriama 30 Eur bauda. Pasikartojus pažeidimui, mokykla (centras / klubas) baudžiama 90 Eur bauda ir kitas namų rungtynes turi žaisti be žiūrovų.

12.11.3. Už įžūlų žiūrovų elgesį, agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą žaidėjų, trenerių, komandų atstovų, teisėjų, sekretoriato darbuotojų, Organizatorių, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų adresu mokyklai (centrui / klubui) skiriama 100 Eur bauda bei komanda gali būti baudžiama nuo 1 iki 3 rungtynių namų aikštėje be žiūrovų.

12.11.4. Už žiūrovų veiksmus: įvairių daiktų mėtymą, įsiveržimą į krepšinio aikštę, smurtą prieš rungtynių dalyvius; dėl kurių rungtynės nutraukiamos, bauda – varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0 ir šeimininkams skiriama 90 Eur bauda bei kitas namų rungtynes turi žaisti be žiūrovų. Pasikartojus neleistiniems žiūrovų veiksmams, dėl kurių rungtynės nutraukiamos, varžovų komandai įskaitoma pergalė rezultatu 20:0, prasižengusi komanda, baudžiama 145 Eur bauda ir Drausminiams organams nusprendus gali būti diskvalifikuojama iki čempionato pabaigos.

12.11.5. Už atsakingo asmens ar priemonių, reikalingų palaikyti viešąją tvarką 1 valandą prieš rungtynes, jų metu bei 1 valandą po rungtynių, nebuvimą ar nepanaudojimą skiriama 30 Eur bauda.

12.11.6 Jei arenoje deginami įvairūs daiktai, keliantys pavojų žiūrovų saugumui ir / ar gadinantys arenos įrangą, iškabintos įžeidžiančios, rasistinės, tiesiogiai ar netiesiogiai provokuojančios smurtą iškabos, plakatai, atvaizdai, simboliai ar tekstai, mokyklai (centrui / klubui) skiriama 60 Eur bauda.

12.12. Baudų dydžiai už teisėjų, sekretoriato darbuotojų netinkamą elgesį (sprendimus dėl nuobaudų teisėjams Drausminiai organai priima po konsultacijos su LKF TA prezidiumu):

12.12.1. Teisėjai nevykdo pareigų reglamentuotų oficialiose FIBA krepšinio taisyklėse ir šiuose Nuostatuose. Bauda – diskvalifikacija nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių.

12.12.2. Neatvykimas į rungtynes be pateisinamų priežasčių. Bauda – diskvalifikacija nuo 1 iki 3 mėnesių.

12.12.3. Lygos vyr. teisėjo regione paskirtas teisėjas vilki ne Organizatoriaus pateiktą aprangą arba ant aprangos yra su Organizatoriumi nesuderinta reklama. Bauda – diskvalifikacija nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių.

12.12.4. Teisėjai, sekretoriato teisėjai rungtynes aptarnauja apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichotropinių priemonių. Bauda – diskvalifikacija nuo 1 iki 3 mėnesių.

12.12.5. Sekretoriato teisėjų aplaidus ir / ar šališkas darbas, klaidingas rungtynių, statistikos protokolų pildymas ar kitos grubios klaidos. Klubas baudžiamas 30 Eur bauda. Prasižengę sekretoriato teisėjai gali būti diskvalifikuojami Drausmės komisijos paskirtam laikotarpiui. Mokykla (centras / klubas) turi pakeisti diskvalifikuotus sekretoriato teisėjus kvalifikuotais sekretoriato teisėjais.

12.12.6. Nepagrįsta kritika, konfidencialios, tikrovės neatitinkančios informacijos, žeminančios fizinio asmens garbę ir orumą ar kenkiančios Lygos varžybų / čempionatų dalyvių interesams, ypač jų reputacijai, platinimas. Bauda – diskvalifikacija nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių.

12.12.7. Vieši rungtynių teisėjų, sekretoriato teisėjų komentarai apie rungtynes, ginčytinas situacijas be išankstinio Organizatoriaus sutikimo. Bauda – diskvalifikacija nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių.

12.12.8. Grasinimai, įžeidinėjimai, provokuojantis ir / ar nepadorus elgesys, smurtas komandos trenerių, žaidėjų ir atstovų, žiūrovų, kitų teisėjų, rungtynių komisaro, sekretoriato teisėjų, Organizatoriaus atžvilgiu. Bauda – diskvalifikacija nuo 3 mėnesių iki neriboto laikotarpio.

12.13. Baudų dydžiai už kitus pažeidimus:

12.13.1. Vieši grasinimai, įžeidinėjimai, nepagrįsta kritika, konfidencialios, tikrovės neatitinkančios informacijos, žeminančios fizinio asmens garbę ir orumą ar kenkiančios Lygos ir / ar mokyklų (centrų / klubų) interesams, ypač jų reputacijai, platinimas, tokio pobūdžio pasisakymai viešojoje erdvėje. Prasižengusiam komandos nariui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 290 iki 1450 Eur.

12.13.2. Dalyvių elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos, kalbos, lyties, seksualinės orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių, asmeninių savybių. Prasižengusiam komandos nariui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 290 iki 1450 Eur.

12.13.3. Sportininkų, oficialių varžybų asmenų alkoholinių gėrimų vartojimas ir / ar buvimas apsvaigus nuo alkoholio renginio, varžybų vykdymo teritorijoje, iki varžybų ir / ar per varžybas, išskyrus atvejus, kai sportininkas, oficialus varžybų asmuo yra renginio, varžybų žiūrovas. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 290 iki 1450 Eur ir / arba diskvalifikacija, kurios terminą nustato Drausminiai organai.

12.13.4. Neapykantos ir / ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 145 iki 1450 Eur.

12.13.5. Chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir / ar gestų ir / ar veiksmų naudojimas. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 145 iki 870 Eur.

12.13.6. Bet koks psichologinio smurto panaudojimas. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 145 iki 870 Eur.

12.13.7. Bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 290 iki 1450 Eur.

12.13.8. Tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, siūlymas, teikimas, sutikimas teikti ar sutikimas priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip priemonė įtakoti varžybų rezultatus ar eigą ir / ar bet kokie kiti veiksmai, kuriais, pažeidžiant sporto etiką, siekiama įtakoti varžybų rezultatus ar eigą. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 290 iki 2900 Eur ir / arba diskvalifikacija, kurios terminą nustato Drausminiai organai.

12.13.9. Tiesioginis ar netiesioginis siūlymas, pažadas ar teikimas savo ar kito asmens vardu bet kokios formos naudos dalyviui, tokiu būdu skatinant pažeisti LKF Etikos ir drausmės kodekse, LKF organų ir / ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir / ar Organizatoriaus dokumentuose nustatytus reikalavimus, taip pat šių asmenų nurodymus, reikalavimus ir / ar sprendimus ir / ar sutikimas priimti bet kokios formos naudą, pažadas dėl bet kokios naudos suteikimo priėmimo ar bet kokios formos naudos priėmimo. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 300 iki 3000 Eur ir / arba diskvalifikacija, kurios terminą nustato Drausminiai organai.

12.13.10. Kitų dalyvių įžeidinėjimas, menkinimas, nepagrįsta kritika viešuose pasisakymuose. Kritika laikoma nepagrįsta, jeigu ji platinama nesiėmus priemonių konstruktyviai išspręsti situaciją LKF ir / ar Lygos viduje, nepateikiant jokių konkrečių argumentų, faktų, įrodymų ir / arba platinama neetiškai. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama nuo 300 iki 1500 Eur.

12.13.11. Nevykdymas Organizatoriaus, LKF organų ir / ar administracijos, įskaitant Drausminių organų, nurodymų, sprendimų ar reikalavimų, jei šie tiesiogiai yra susiję su dalyviu arba skirti atitinkamiems dalyviams (mokykloms, centrams ar klubams ir pan.), su kuriais dalyvis yra tiesiogiai susijęs. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 290 iki 2900 Eur ir / arba diskvalifikacija, kurios terminą nustato Drausminiai organai.

12.13.12. Nevykdymas, atsisakymas vykdyti LKF įstatų ar kitų dokumentų, Lygos varžybų Nuostatų, FIBA, FIBA EUROPE ar kitų tarptautinių sporto organizacijų patvirtintų taisyklių, reglamentų, instrukcijų, jeigu jų taikymo sritis apima dalyvio veiklos teritoriją arba tiesiogiai susijęs su dalyvio veikla sporto srityje, nuostatas. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda – nuo 290 iki 2900 Eur ir / arba diskvalifikacija, kurios terminą nustato Drausminiai organai.

12.13.13. Bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 300 iki 1500 Eur.

12.13.14. Rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų. Prasižengusiam asmeniui arba mokyklai (centrui / klubui) skiriama bauda nuo 300 iki 1500 Eur.

Už kitus pažeidimus, kurie nėra išvardinti šiuose Nuostatuose arba kituose oficialiuose Lygos dokumentuose, baudas skiria Organizatoriaus paskirti asmenys.

Baudos turi būti sumokėtos per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jos paskyrimo. Nesumokėjus baudos per nurodytą laiką, nubaustoms mokykloms neleidžiama dalyvauti Lygos čempionatų rungtynėse. Komanda naujam sezonui gali būti registruojama tik tuo atveju, jei nei vienas komandos narys (įskaitant ir trenerį) neturi įsiskolinimų už praeito sezono drausmines nuobaudas.

Priedai:

MKL NUOSTATAI 2023/24
1.A priedas mkl_bendroji paraiska_2023/24 A div
1.B_priedas_mkl_bendroji paraiska_2023/24 B div
1.C_priedas_mkl_Bendroji paraiska_2023/24 C div
1.U12_U19_priedas_mkl_Bendroji paraiška_2023/24
2.Priedas_mkl_vardine_paraiska_2023/24
3.Priedas_mkl_taisyklių_išskirtinumai_U12_U13_U14_taisyklės_2023/24
4.Priedas_mokyklų-taryba_2023/24
5.Priedas_mkl_cempionatu_A-arba-B_div_F4_vykdymo_paraiska_2023/24
6.Priedas_zaideju_registraciju_datos_2023/24
7.Priedas_mkl_rungtynių_nukėlimo_anketa_2023/24
8.Priedas_lentelė_dėl_ukrainiečių_registravimo_mkl
9.Priedas_mkl_pirmoji iššūkio top16 grupės etapo_vykdymo_paraiška_2023/24
10.Priedas mkl 3×3 vardine paraiska 2023/24
11. 2024-MKL-3×3-Nuostatai
12.Priedas mokyklos 2023/24
13.Paleidziamasis_rastas_pvz
14.Laikinas_leidimas_pvz
15.Papildoma_vardine_zaideju_paraiska_2023/24