Šiaulių regiono teisėjų seminaras

Šiaulių regiono teisėjų seminaras

Data: 2019-09-30 (pirmadienis)
Vieta: Šiaulių Gytarių progimnazija, K. Korsako g. 10, Šiauliai

Programa teisėjams:
15.30 – 16.00 atvykimas ir registracija (aktų salė);
16.00 – 16.30 teorinė 2 ir 3 teisėjų teisėjavimo mechanika ir komandinio darbo reikšmė (aktų salė);
16.30 – 17.15 krepšinio taisyklių pakeitimų priminimas ir interpretacijos (aktų salė);
17.15 – 17.30 pertrauka;
17.30 – 18.00 MKL taisyklių išskirtinumai ir interpretacijos (aktų salė);
18.00 – 18.30 teorijos testas;
18.30 – 18.45 pertrauka;
18.45 – 19.30 praktinis taisyklių taikymas ir 2-jų teisėjų teisėjavimo mechanika (sporto salė);
19.30 – 20.00 fizinių normatyvų laikymas (sporto salė);
20.00 seminaro aptarimas (sporto salė).

Svarbu:
– su savimi turėti rašymo priemonę, sportinę aprangą, medicininę pažymą (arba patys pasirašysite dėl asmeninės atsakomybės už sveikatos būklę);
– seminaro mokestis 20 €
– LKF teisėjų asociacijos nariai (RKL, NKL, LKL teisėjai, komisarai/inspektoriai) seminaro, nario ir licencinį mokesčius moka pagal asociacijos prezidiumo nustatytą tvarką.

Kontaktinis seminaro organizavimo asmuo:
Antanas Ramanauskas,
– mob.: +370 610 35327
– el. paštas: ankytasanas@gmail.com

Pageidaujantys seminaro mokestį mokėti įstaigos pavedimu, ne vėliau, kaip iki rugsėjo 24 d. imtinai turi atsiųsti rekvizitus sąskaitos išrašymui . Pavedimą padaryti iki seminaro pradžios. Kitais atvejais seminaro mokestis priimamas seminaro vietoje. Dėl sąskaitų išrašymo kreiptis į Gediminą Cinkutį (mob.: +370 614 09022, el. paštas: gediminas7@gmail.com)